OdriStav Reality

STAVIAME NA VZÁJOMNEJ DÔVERE A DIALÓGU,
KTORÉ SÚ NAŠIM ZDROJOM INŠPIRÁCIE.
SPOLU S VAMI STAVIAME VAŠE SNY!

Firma OdriStav bola založená v roku 2011 so zámerom realizovať obchodnú a stavebnú činnosť. Spoločnosť sa zameriava na predaj stavebného materiálu a realizáciu stavieb. Neoceniteľnou devízou kvalitného tímu pracovníkov sú dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavieb ako aj flexibilita a pružná reakcia na najnovšie požiadavky moderného stavebného trhu. Firma OdriStav je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a kvalitne, podľa jeho požiadaviek.

V roku 2020 firma rozšírila podnikateľské aktivity o developerskú činnosť. Portfólio našich služieb zahŕňa komplexné projektové, investičné, realitné a právne poradenstvo.

Naše developerské projekty majú za cieľ vytvoriť nový priestor na bývanie  či oddych a výrazne tak prispieť k zvýšeniu kvality života v riešenej lokalite. Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi.

Firma OdriStav, s.r.o. v rámci realitného developmentu ponúka inžinierske poradenstvo spojené s výstavbou, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie projektových a dodávateľských prác, realitnú činnosť, finančné poradenstvo a iné služby spojené s developerskou výstavbou.

Naše služby

Ako hovorí naše motto:

Staviame na vzájomnej dôvere a dialógu,
ktoré sú našim zdrojom inšpirácie.
Spolu s Vami staviame Vaše sny….

V tomto duchu, v rámci realitného developmentu ponúkame:

Konkrétny stavebný projekt vyhotovený projektantom

V prípade, že projekt nebude vyhovovať, možnosť úpravy projektu, príp. poradenstvo pri tvorbe nového projektu

Výstavba inžinierskych sietí

Zabezpečenie a vybavenie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu

Finančné poradenstvo

Spolupráca s bankovými subjektami, vybavenie a vyhľadanie čo najvýhodnejšej možností financovania výstavby rodinného domu

Právne poradenstvo

Komplet právny servis od nadobudnutia nehnuteľnosti, cez výstavbu až po kolaudáciu

Kontaktujte nás

Picture2

OdriStav, s.r.o.

Lučenecká cesta 2286
960 01  Zvolen

Picture1

Kontaktná osoba

Trebulová Adriána, konateľ
Kontakt: 0905 362 449
E-mail: odristav@odristav.sk

Viac informácií sa o nás dozviete na stránke
www.odristav.sk

IČO: 46274481

DIČ: 2023307979

IČ DPH: SK2023307979

Zapísaný  v OR SR, Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č.: 20557/S

Zast.: Adriána Trebulová, konateľ